logo

Strona startowa >> Kotły gazowe Ważne szczególy budowy kotłów

       
Rodzina kotłów gazowych Viessmann

Ważne szczegóły budowy kotłów gazowych Viessmann

Firma Viessmann już od dawna jest pionierem w branży techniki grzewczej. Dzięki ciągłym innowacjom efektywność przekształcania energii w ciepło wzrosła do granic możliwości technicz­nych. Jednocześnie w kotłach gazowych Viessmann znacznie zredukowano zużycie energii oraz emisji CO.

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial

Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne Viessmann są dzisiaj wyposażone w po­wierzchnię wymiany ciepła Inox­-Radial z nierdzew­nej stali szlachetnej. Ta niezniszczalna techni­ka zapewnia wysoką sprawność wynoszącą 109 procent oraz wyróżnia się długim okresem użytkowania oraz pewną i efektywną pracą. 

Szczególnie istotne jest stosowanie w kotłach kondensacyjnych firmy Viessmann stali kwasoodpornej DIN 1.4571 zamiast standardowej na rynku stali DIN 1.4306. Zawiera ona dodatkowo molibden i tytan wpływając decydująco na trwałość komory spalania. 

Powierzchnie grzewcze InoX-Radial firma Viessmann, jako jedyna na rynku europejskim, wykonuje w całości samodzielnie, są one stosowane w kotłach kondensacyjnych małej mocy. Zapewniają osiąganie maksymalnych sprawności pracy kotłów, dzięki równomiernemu oddawaniu ciepła - poprzez jednokrotne przejście spalin przez równe szczeliny 0,8mm. W odróżżnieniu od np. powierzchni aluminiowych, stosowanych w niektórych kotłach, kondensat nie zalega na chropowatej powierzchni działając na nią korozyjnie, a jest samoczynnie usuwany przez spaliny z gładkiej powierzchni.

Kondensacyjna powierzchnia Inox-Radial - innowacja Viessmann
Rys. Powierzchnie kondensacyjne InoX-Radial

Powierzchnie grzewcze InoX-Radial nie mają odpowiedników na rynku kotłów grzewczych, a podobne konstrukcje spiralne wymagają zazwyczaj 2-krotnego przejścia spalin przez nieregularne szczeliny wymiennika wykonanego ze standardowej stali np. DIN 1.4306.

Palnik Matrix

Palnik MatriX to Jedna z najważniejszych innowacji firmy Viessmann i kamień milowy rozwoju nowoczesnej techniki grzewczej. Został on stworzony z myślą o zapewnieniu jak najniższych emisji zanieczyszczeń, na dzień dzisiejszy w praktyce nie są stosowane palniki o lepszych parametrach pod tym względem. Doskonałe zmieszanie gazu z powietrzem oraz spalanie mieszanki na dużej powierzchni zapewnia tzw. zerowe emisje zanieczyszczeń tlenku węgla CO oraz tlenków azotu NOx.

Palnik Matrix jest palnikiem promiennikowym (bezpłomieniowym). Głównym jego elementem jest siatka spleciona ze specjalnej, bardzo odpornej termicznie stali nierdzewnej. Mieszanka gazowo-powietrzna ulega spalaniu na jej powierzchni prawie bez płomienia. Siatka żarzy się oddając znaczną część ciepła przez promieniowanie. Dzięki temu uzyskuje się niższe temperatury spalania niż w innych typach palników. Jednocześnie, powierzchnia palnika wykonana z siatki pozwala na płynną kompensację naprężeń termicznych. Wpływa to bardzo korzystnie na żywotność i bezawaryjność palnika. Dodatkowo, niskie emisje substancji szkodliwych (zerowe emisje), świadczą o maksymalnym wykorzystaniu energii zawartej w paliwie.

Półkulisty promiennikowy palnik MatriX
Rys. Półkulisty promiennikowy palnik MatriX oraz jego powierzchnia w trakcie pracy

Szczególnie istotny jest wyjątkowo niski (praktycznie niesłyszalny) poziom szumów pracy kotła z palnikiem MatriX, co jest szczególnie ważne w kotłach instalowanych w domach jednorodzinnych.


Link PDF  MatriX – unikalny palnik gazowy już od 20 lat w Polsce!


Palnik MatriX wraz z powierzchnią wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej są gwarantem wysokiej efektywności energetycznej oraz długorwałego wysokiego komfortu ciepła. Ponadto technika ta pozwala na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania i minimalizuje emisje szkodliwych substancji.

Półkulisty palnik MatriX w komorze spalania Inox-Radial
Rys. Komora spalania InoX-Radial wraz z półkulistym palnikiem MatriX

Technologia budowy kotłów kondensacyjnych

Firma Viessmann jako jedna z nielicznych na rynku samodzielnie produkuje powierzchnie grzewcze kotłów kondesacyjnych. Z jakich materiałów powierzcnie te są zbudowane? Jakie surowce są stosowane zamiennie przez innych producentów?Lambda Pro Control

System Lambda Pro Control to kolejna, jedna z najważniejszych innowacji firmy Viessmann. Stała kontrola procesu spalania

Wykorzystując regulatory Vitrotronic oraz elektrodę jonizacyjną system Lambda Pro Control w sposób stały kontroluje proces spalania, nie wymagając przy tym stosowania kosztownych i zawodnych w praktyce mierników emisji.

System Lambda Pro Control dokonuje stałego pomiaru procesu spalania, na podstawie współczynnika nadmiaru powietrza i w zależności od potrzeby zwiększa lub zmniejsza ilość gazu ziemnego dla spalania. Zbyt duża ilość powietrza do spalania oznacza zaniżanie sprawności kotła, spadek temperatury spalania i spadek prądu jonizacji. Zbyt mała ilość powietrza do spalania może z kolei powodować wzrost emisji zanieczyszczeń (CO, NOx) i zanieczyszczanie powierzchni grzewczych kotła. Stąd też regulator kotła Vitotronic utrzymuje optymalną wartość nadmiaru powietrza (tzw. współczynnik Lambda) na poziomie 1,3. Dzięki temu gwarantowane jest uzyskiwanie wysokiej sprawności pracy kotła kondensacyjnego i zarazem minimalnych emisji zanieczyszczeń.

System Lambda Pro Control
Rys. Schemat pracy systemu Lambda Pro Control zapewniającego stały nadzór nad parametrami spalania w kotle kondensacyjnym

Swoje zalety system Lambda Pro Control ujawnia w sytuacji zmiennych parametrów gazu ziemnego, automatycznie dostosowując do warunków pracę palnika promiennikowego MatriX. Montaż i uruchomienie kotła jest szczególnie dogodne - nie jest wymagane ustawienie palnika - niezależżnie od tego jaki gaz ziemny jest dostępny w danym regionie, system Lambda Pro Control dostosuje do tych warunków pracę kotła. Eliminuje to możliwość błędów montażowych, skraca czas uruchomienia
i zmniejsza koszty prac serwisowych.

Regulator Vitotronic kotłów firmy Viessmann okresowo dokonuje kalibracji systemu Lambda Pro Control dla uwzględnienia naturalnych zmian w poddawanej wysokim temperaturom elektrodzie jonizacyjnej. Dzięki temu praca systemu pozostaje jednakowa zarówno dla kotła nowego, jak i użytkowanego w kolejnych latach.

Nagrodzone wzornictwo

Najlepsza technologia i nowoczesny design harmonijnie współgrają w wyrobach firmy Viessmann. Na całym świecie przedsiębior­stwo otrzymało w ostatnich latach, za swoje produkty, ponad 40 znaczących nagród za wzornictwo. Kotły grzew­cze Viessmann wielokrotnie wyróżniono renomowaną nagrodą „red dot design award”. Kotły Viessmann nagrodzone zostały również prestiżową niemiecką nagrodą wzorniczą Design Plus.

Red Dot Design - nagroda otrzymana przez firmę Viessmann
Rys. Red Dot Design Award - nagroda otrzymana przez firmę Viessmann za nowoczesny design jej produktów