logo

Strona startowa >> Kotły na drewno Rodzaje drewna opałowego

       
Drewno opałowe - rodzaje

Jakie rodzaje biomasy - drewna można wykorzystać dla pozyskiwania ciepła?

Drewno należy do naturalnych nośników energii, powszechnie dostępnych i atrakcyjnych cenowo. Występuje w bardzo wielu formach mniej lub bardziej przetworzonych, wymagających różnych form transportu i magazynowania, a także różnej konstrukcji palenisk w kotłach.

Ponieważ jakość paliwa wpływa decydująco na efektywność i trwałość kotła, należy odpowiednio wcześniej przewidzieć jaka forma drewna będzie wykorzystywana i jaki wobec tego typ kotła pozwoli na pracę z jednym lub wieloma rodzajami paliwa. W szczególności należy wziąć pod uwagę zawartość wilgoci w drewnie i jego pochodnych. Nowoczesne kotły firmy Viessmann pozwalają na spalanie nawet świeżych odpadów poprodukcyjnych, standardowo jednak wymaga się dla typowych kotłów tzw. sezonowania drewna.

Pyromat ECO - kocioł na drewno firmy Viessmann
Rys. Najbardziej rozpowszechnioną i atrakcyjną cenowo formą drewna są polana, szczapy. Kotły firmy Viessmann mogą je spalać na zasadzie zgazowania i wytwarzania gazu drzewnego.

Jakie m.in. rodzaje drewna można stosować w kotłach?
  • Pelety (granulat)
  • Wióry
  • Zrębki
  • Drewno mieszane
  • Odpady z prac leśnych
  • Ścinki z prac pielęgnacyjnych
  • Kora
  • Drzewny pył
Pyromat ECO - kocioł na pelety firmy Viessmann
Rys. Nowoczesną formą drewna opałowego są tzw. pelety. Dzięki nim kocioł może pracować w pełni automatycznie.

Jak przedstawiają się koszty ogrzewania drewnem?

Koszty ogrzewania drewnem są szczególnie atrakcyjne, przy czym uzależnione od standardu paliwa. Niższe koszty zakupu paliwa mogą oznaczać niższe koszty ogrzewania, ale dodatkowo mogą wiązać się z jego przygotowaniem wstępnym do spalania. Drewno stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku braku dostępu budynku do sieci gazowej, jako alternatywa dla innych paliw dostarczanych transportem - węgla, oleju opałowego, gazu płynnego, itd.. Koszty ogrzewania drewnem na obecną chwilę mogą być niższe niż dla kotłów węglowych, a w szczególności nawet 2-3-krotnie niższe od ogrzewania olejem opałowym.

Czy spalanie drewna jest bezpieczne i komfortowe?

Absolutnie tak. Dzisiejsze kotły na drewno mogą pracować już tak jak w przypadku kotłów gazowych czy olejowych - w pełnej automatyce. Dotyczy to szczególnie kotłów na pelety (granulat), gdzie paliwo to jest dostarczane do magazynu cysterną, a kocioł samoczynnie pobiera je do spalania, uruchamiając i wyłączając palnik w zależności od zapotrzebowania ciepła. Sposobów magazynowania peletów i możlwości automatycznego zasilania kotła jest wiele.

możliwości przechowywania peletów
Rys. Pelety dają szerokie możliwości magazynowania i automatycznego zasilania kotła.

Czy spalanie drewna jest przyjazne środowisku?

Wykorzystanie drewna jako paliwa jest w zasadzie neutralne dla środowiska naturalnego, ponieważ emisję CO2 traktuje się jako zerową (tyle ile absorbuje CO2 drzewo, tyle wydziela się przy jego spalaniu = bilans zero). Kotły firmy Viessmann jednocześnie spełniają wymagające normy europejskie pod względem emisji zanieczyszczeń.

Gdzie można stosować kotły opalane drewnem?

Kotły na drewno oferowane są od najmniejszych mocy dostępnych dla budynków jednorodzinnych, aż po duże moce dla zastosowań np. w szkołach, szpitalach, sieciach ciepłowniczych, przemyśle, itd.. Mogą stanowić podstawowe źródło ciepła lub też być wspomagane przez kocioł olejowy, gazowy czy też inne źródło ciepła.