logo

Strona startowa >> Copyright

       

Prawa autorskie i Zastrzeżenia Prawne

Salon Firmowy Viessmann oraz firma Viessmann Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych a będących własnością tychże dwóch podmiotów nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, a służą tylko i wyłącznie celom ogólnoinformacyjny jego użytkowników.
 

Salon Firmowy Viessmann oraz Viessmann Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, analiz lub informacji, publikowanych w tym miejscu sieciowym oraz stronach z nim zlinkowanych a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik.

Salon Firmowy Viessmann oraz Viessmann Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 

Salon Firmowy Viessmann oraz Viessmann Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Strony zawierają linki do innych stron WWW, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.