logo

Strona startowa >> Szkoła policealna

       
Jedna z inauguracji 2-letniej nauki dla nowych słuchaczy szkołySłuchacze szkoły podczas wyjazdu szkoleniowego do centrali firmy Viessmann w Niemczech.

Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann

Kadra pracownicza Salonów Firmowych, a także współpracujący z nami instalatorzy i serwisanci nie tylko są zobowiązani do systematycznego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach Akademii Viessmann, ale także mają możliwość kształcenia się w jedynej tego typu w Polsce 2-letniej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann.

Dzięki temu kształcenie nabiera pełnego wymiaru, gdyż program nauczania szkoły zatwierdzony jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmując 700 godzin lekcyjnych w 2-letnim cyklu nauki dla 10-ciu przedmiotów zawodowych takich jak m.in. ogrzewnictwo, budownictwo ogólne, wodociągi i kanalizacja, sieci gazowe czy ekologia. Przy obecnym wysokim rozwoju technologii budownictwa nie sposób jest bowiem mówić o ogrzewaniu budynku w oderwaniu od znajomości zagadnień konstrukcyjnych i bez uwzględniania wszystkich powodujących zużycie energii czynników, takich jak wentylacja czy podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
 
Słuchacze szkoły podczas zajęć praktycznych z zakresu systemów automatyki instalacji grzewczychAbsolwenci otrzymują dokumenty państwowe ukończenia szkoły, a także certyfikat i Paszport Specjalistyczny firmy Viessmann

Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej i coraz bardziej powszechne stosowanie w budynkach kolektorów słonecznych czy też pomp ciepła, stanowi kolejną ważną podstawę dla konieczności pozyskiwania wysokospecjalistycznej wiedzy przez fachowców branży grzewczej. Absolwenci szkoły uzyskując państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom kwalifikacji zawodowych także w europejskiej wersji EUROPASS są uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju i zagranicą.


link - strzałkaStrona internetowa Szkoły Policealnej Akademii Viessmann