logo

Strona startowa >>

       
Zasady przedsiębiorstwa

W 1966 roku zostały sformułowane zasady firmy Viessmann. Były one i nadal są ważne dla osiągnięcia naszego rynkowego sukcesu. Zbiór zasad był przystosowywany do zmieniających się realiów rynkowych, tym niemniej zachowały one ważność po dzień dzisiejszy. Od 2010 roku nasze zasady są obecne w formie, jaką prezentujemy aktualnie. Zasady przedsiębiorstwa są dla nas drogowskazem codziennego działania - w obrębie przedsiębiorstwa i na globalnym rynku.1.  Innowacja

Jesteśmy inicjatorem zmian technologicznych i pionierem w naszej branży. Opracowujemy coraz nowsze i doskonalsze produkty oraz rozwiązania techniczne stające się kamieniami milowymi w rozwoju techniki grzewczej. Również w przyszłości chcemy decydująco wpływać na postęp techniczny.

2. Najwyższa jakość

Oferujemy najwyższą jakość i dążymy do perfekcji we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa. Naszym działaniom przyświeca motto: „Nic nie jest tak dobre, by nie dało się ulepszyć”. Nasze produkty są łatwe w użytkowaniu, trwałe i nastawione na przyszłość.

3. Efektywność

Optymalne struktury organizacyjne pozwalają nam zachować krótkie ścieżki i procesy decyzyjne. Kładziemy duży nacisk na uzyskanie możliwie najwyższej efektywności materiałów, pracy i energii. W ten sposób zapewniamy opłacalność naszych działań, dbając jednocześnie o ograniczone zasoby naturalne.

4. Zrównoważony rozwój

Poczuwamy się do odpowiedzialności ekologicznej , społecznej i socjalnej. Wspieramy wykorzystanie energii odnawialnych oraz dbamy o to, aby wszystkie nasze procesy technologiczne były przyjazne dla środowiska. Naszym celem jest ochrona klimatu i środowiska naturalnego. Angażujemy się na rzecz sportu, nauki, sztuki i kultury jako wartości ogólnospołecznych.

5. Kompletna oferta

Oferujemy indywidualne rozwiązania systemowe dla wszystkich obszarów zastosowań i wszystkich nośników energii wraz z szeroki zakresem usług. Nasza oferta kompletnych systemów grzewczych uwzględnia specyficzne wymagania rynkowe. Nasze produkty oszczędzają energię i są przyjazne dla środowiska.

6. Wiarygodność

Jesteśmy niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym jak i wiarygodnym partnerem handlowym. Współpracy z naszymi klientami i dostawcami przyświeca zasada partnerstwa i uczciwości w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Doceniamy wartość człowieka w przedsiębiorstwie i odpowiadamy mu otwartością oraz zaufaniem. Wszystkim zdolnym i chętnym współpracownikom zapewniamy możliwość rozwoju.