logo

Strona startowa >> Pyromat_DYN

       

 

Typ urządzenia
Pyromat DYN to uniwersalny kocioł do spalania kilku rodzajów drewna: szczap, kawałków drewna, a także do automatycznego spalania granulatów (pelety), zrębków i innych drobnych frakcji drewna.

Podstawowe dane techniczne
 

  • Moc cieplna od 35 do 100 kW
  • Sprawność: do 92 %
  • Dopuszczalna temperatura zasilania do 100°C
  • Dopuszczalne ciśnienie pracy do 3 bar
  • Automatyczny zapłon w trybie automatycznego podawania drewna i spalania np. peletów
  • Automatyczne oczyszczanie powierzchni grzewczych kotła przez sprężyny z napędem mechanicznym
  • Automatyczne usuwanie popiołu w opcji dodatkowej

Możliwości zastosowania urządzenia
Kocioł Pyromat DYN został skonstruowany tak, aby umożliwić spalanie szczap i zrębków drewna przy załadunku ręcznym, a dodatkowo także spalanie w trybie automatycznym peletów (granulat dewna), brykietów itp.. Kocioł został przystosowany do spalania różnych form drewna opałowego. Przy wyposażeniu w automatyczny podajnik, kocioł może być rozpalany całkowicie automatycznie. Stanowi to doskonałą możliwość zasilania w ciepło przy niewielkich potrzebach, np. poza sezonem grzewczym w trybie  pracy dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kocioł Pyromat DYN zapewnia elastyczną eksploatację z jednej strony zapewniając automatyczną pracę przy spalaniu np. peletów, a jednocześnie umożliwiając tradycyjnie spalanie szczap i kawałków drewna przy ręcznym załadunku. Zastosowanie kotła Pyromat DYN możliwe jest w budynkach mieszkalnych i użytkowych, szczególnie przy braku dostępu do gazu ziemnego, jako alternatywa dla innych paliw stałych, czy też oleju opałowego lub gazu płynnego.