logo

Strona startowa >> Vitorondens 200-T

       

Typ urządzenia
to olejowy stojący kocioł kondensacyjny oparty konstrukcyjnie o żeliwny kocioł olejowy, z zastosowaniem dodatkowego wymiennika kondensacyjnego ze stali kwasoodpornej na wyjściu spalin z kotła (tzw. ekonomizer). Spaliny są głęboko Vitorondens 200-T schładzane w ekonomizerze, oddając dodatkowe ciepło zawarte w parze wodnej.

Podstawowe dane techniczne
  • Powierzchnie grzewcze żeliwne Eutectoplex
  • Ekonomizer - kondensacyjny wymiennik ciepła typu InoX-Radial ze stali kwasoodpornej
  • Sprawność znormalizowana do 103%
  • System Jetflow znany z kotłów Vitorond 100 eliminuje konieczność ochrony temperatury powrotnej z instalacji ogrzewania
  • Palnik Vitoflame 300 zapewnia spalanie z niską emisją zanieczyszczeń
  • Możliwa praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu na zasadzie zamkniętej komory spalania
  • Zasilanie kotła standardowym lekkim olejem opałowym, z możliwością zastosowania domieszki do 10% biooleju

Możliwości zastosowania urządzenia
Kocioł kondensacyjny Vitorondens 200-T jest urządzeniem z segmentu „200” (środkowy segment urządzeń firmy Viessmann pod względem cech technicznych i poziomu ceny zakupu). Kocioł przeznaczony jest w szczególności do zastosowania w budynkach jednorodzinnych, a także obiektach użytkowych. Oferowane standardowo podgrzewacze Vitocell o pojemności od 100 do 500 litrów umożliwiają spełnienie różnych wymagań co do ilości ciepłej wody użytkowej. W szczególności kocioł może być stosowany w budynkach pozbawionych dostępu do gazu ziemnego lub, gdy użytkownik nie chce być zależy od dostaw paliwa z sieci, jak w przypadku gazu ziemnego. Technika kondensacyjna pozwala na zwiększenie sprawności w stosunku do standardowych kotłów olejowych o około 10-15% w skali roku. Stanowi to zarazem oszczędność w kosztach ogrzewania budynku.

Współpraca z kolektorami słonecznymi
Kocioł kondensacyjny Vitorondens 200-T umożliwia współpracę z instalacją solarną przy zastosowaniu biwalentnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej np. Vitocell 100-B lub Vitocell 300-B. Z zastosowaniem podgrzewacza multiwalentnego np. Vitocell 340-M, możliwe jest także zbudowanie układu grzewczego wspomaganego przez pracę instalacji solarnej (woda użytkowa i ogrzewanie budynku).